DET NYA SOBERNET

Sedan millennieskiftet har IOGT-NTO tillsammans med NBV haft en samlad IT-funktion under namnet Sobernet. För några år sedan valde NBV att flytta sin IT-drift till en extern driftleverantör. Detta har de varit nöjda med då det effektiviserat arbetet. Under 2018 beslutade IOGT-NTO att anta en ny IT-strategi. Strategin innebar bland annat att undersöka förutsättningarna för en extern IT-drift. Detta sammanföll med NBVs omförhandling av avtal vilket gjorde att en gemensam upphandling var möjlig. Genom att vara ännu fler användare går det att göra mer prisvärda lösningar. I upphandlingen ingick fyra olika företag.

Instruktioner

På denna sida finns manualer och instruktioner. Använd för inställningar i din telefon, på din dator eller annat som kan behövas.

Vanliga frågor och svar

Här listas vanliga frågor som användare ställer sig. Det finns också svar på frågorna.

MÅLET MED NYA SOBERNET

Målet är att ha en gemensam IT-miljö mellan NBV, IOGT-NTO-rörelsen samt Våra Gårdar under namnet Sobernet. Som användare kommer du att uppleva en ökad funktionalitet med modernare lösningar.

  • Det blir större kompatibilitet och du kan använda flera olika epostprogram då vi ha ett nyare epostsystem.
  • Din epostlåda kan vara på totalt 50 GB och du kan bifoga filer på upp till 150 MB.
  • Du får tillgång till molnlagringstjänsten OneDrive där du kan lagra dokument. Du har 1 TB personligt lagringsutrymme i molnet. Detta når du överallt oavsett enhet. Det är enkelt att dela dokument. Bestäm vem som får visa och redigera varje fil.
  • Microsoft garanterar en tillgänglighet till molnet till 99,9% av tiden.
  • Det blir en ökad driftssäkerhet genom en molntjänst som är övervakad och det finns god redundans. Allting lagras på flera olika ställen istället för bara ett serverrum som i dagens sobernet-miljö.
  • Du får tillgång till Office-paketets mobil- och webbappar i form av Word, Excel, PowerPoint och OneNote.

För dig som har epost via IOGT-NTO, Junis, NSF och Våra Gårdar
Du som tidigare haft tillgång till epost kommer fortsätta ha det. Du kommer också få tillgång till fler funktioner genom att vi går övert till Microsofts molnlösning Office 365. Det innebär att du kan lagra filer upp till 1 TB och använda Microsofts Office-paket (Word, Excel, Powerpoint och Outlook) som webbappar.

För dig som har epost via UNF
UNF har sedan tidigare arbetat med Googles molntjänst G Suite. Nu flyttas även epost-funktionen till den tjänsten. Du som har epost via UNF får därmed tillgång till G Suites hela tjänsteutbud av webbappar och molnlagring.

DRIFTSLEVERANTÖREN Hi5

Det företag som vi samarbetar med heter Hi5 (5 High Innovations AB). Hi5 är ett företag med ca 60 medarbetare i Umeå som levererar lösningar, produkter och konsulttjänster inom IT-området. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Produktförsörjning, Infra-struktur, Utveckling och Drift. De erbjuder spetskompetens inom verksamhetsarkitektur, informationssäkerhet, datalagring och mycket annat. Bolaget har väl etablerade partnerskap med de ledande tillverkarna inom IT-branschen. De främsta partnerskapen som används för Sobernet är Lenovo, HP, Panda och Microsoft. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001, certifierat för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001.

Varje organisation i Sobernet är ansvariga för deras medlemmars konto.
Klicka här för att kontakta din organisation: Kontakt

Dina personuppgifter och din integritet är viktiga för oss och vi följer respektive organisations integritetspolicy. Läs mer här